Dit jaar gaan we ons inzetten voor Stichting “Achter de Regenboog”. Deze stichting is gekozen door onze huidige president Jacqueline van Laarhoven. De organisatie ondersteunt kinderen en jongeren die te maken hebben met een overlijden. Achter de regenboog organiseert onder andere lotgenotenweekenden waar de jeugd over hun verlies kan praten. Tijdens de bijeenkomsten worden zowel het kind als individu, als het gezin ondersteund. Het geld dat wij dit jaar ophalen gaat naar gezinnen die zo’n lotgenotenweekend zelf niet kunnen betalen.

Kijk voor meer informatie op www.achterderegenboog.nl

Daarnaast steunen we ook een lokaal doel, het inburgeren en begeleiden van vrouwen en kinderen uit Eritrea om hun zelfredzaamheid te bevorderen.